Στο δελτίο εξεταζομένου αναγράφεται η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για κάθε εξέταση. Η μεγάλη πλειοψηφία των αποτελεσμάτων των paper-based εξετάσεων ανακοινώνεται περίπου 4 εβδομάδες μετά την γραπτή εξέταση. Στις επόμενες δύο εβδομάδες ανακοινώνονται όσα αποτελέσματα έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα. Στις computer-based εξετάσεις απαιτούνται περίπου 3 εβδομάδες για τα περισσότερα αποτελέσματα και άλλη μία για όσα έχουν απομείνει.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Ιδιωτικά Σχολεία μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματά τους μέσω της ιστοσελίδας Preparation Centres Website. Η εγγραφή στη σελίδα πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο αποστέλλονται και οι κωδικοί πρόσβασης.

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα Candidate Website για να πληροφορηθούν τα αποτελέσματά τους. Τα στοιχεία πρόσβασης αναγράφονται στο δελτίο υποψηφίου και οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την έναρξη της διαδικασίας ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.

Η ιστοσελίδα  Candidate Website μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από υποψήφιους που συμμετέχουν στις εξετάσεις μέσω Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Ιδιωτικών Σχολείων.

Η αποστολή των πιστοποιητικών πραγματοποιείται σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Ιδιωτικά Σχολεία για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις εξετάσεις μέσω αυτών. Για τους μεμονωμένους υποψήφιους αποστέλλονται στη διεύθυνση που δηλώθηκε στην αίτηση εγγραφής τους.

Από τον Ιανουάριο του 2015  το Cambridge English έχει υιοθετήσει έναν νέο τρόπο απεικόνισης των αποτελεσμάτων, που ονομάζεται Cambridge English Scale. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό επισκεφθείτε την ιστοσελίδα The Cambridge English Scale.