Οι εξετάσεις Cambridge English Qualifications είναι μία βαθμολογημένη σειρά εξετάσεων σχεδιασμένη να αξιολογήσει την ικανότητα των Αγγλικών κάθε υποψηφίου. Mέσω των Cambridge English Qualifications δοκιμάζονται τα αγγλικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Η εξέταση Cambridge English Qualifications προσφέρεται και κρίνεται σε ποικίλα επίπεδα: τα αγγλικά για τον αρχάριο και τα σχολεία, τα αγγλικά για γενική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα advanced αγγλικά για επιχειρήσεις. Τα προσόντα των υποψηφίων κρίνονται και εξετάζονται με διάφορους τρόπους.

Οι εξετάσεις Cambridge English Qualifications σας παρέχει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από σχολεία, πανεπιστήμια και διάφορους άλλους τομείς.