Η μεγάλη πλειοψηφία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων Anglia / Aim Awards ανακοινώνεται περίπου 6 εβδομάδες μετά την εξέταση. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email που έχετε χρησιμοποιήσει για να πραγματοποιήσετε εγγραφές υποψηφίων.

Η αποστολή των πιστοποιητικών πραγματοποιείται περίπου 2 μήνες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη διεύθυνση που δηλώθηκε κατά τη διαδικασία της εγγραφής.

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης αποτελεσμάτων μπορεί να υποβληθεί ακόμα και την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο info@angliagreece.gr μέσω της φόρμας που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.
Το αίτημα υλοποιείται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η βεβαίωση αποτελέσματος δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το πιστοποιητικό.