Υποστηρίζουμε τη διεξαγωγή των παρακάτω επιπέδων εξετάσεων Anglia / Aim Awards.

Κάνοντας κλικ σε κάθε έναν από τους συνδέσμους, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όποια εξέταση σας ενδιαφέρει. Σε κάθε περίπτωση, αν χρειάζεστε περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας.

• First Step

• Junior

• Primary

• Preliminary (CEFR Level A1)

• Elementary (CEFR Level A2)

• Pre-Intermediate (CEFR Level A2+)

• Intermediate (CEFR Level B1)

• Advanced (CEFR Level B2)

• Proficiency (CEFR Level C1)

• Masters (CEFR Level C2)