Πρέπει να έχετε μαζί σας στυλόταυτότητα/διαβατήριο και το δελτίο εξεταζόμενου.

Πρέπει να βρίσκεστε στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης.

Πρέπει  να γνωρίζετε τον αριθμό υποψηφίου σας, με βάση τον οποίο θα εντοπίσετε την αίθουσα και το θρανίο στο οποίο πρέπει να καθίσετε.

Με την είσοδό σας στην αίθουσα πρέπει να απενεργοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο και τυχόν ξυπνητήρια ή υπενθυμίσεις, καθώς και κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή και τυχόν λειτουργία για ξυπνητήρι στο ρολόι σας. Επιπλέον, πρέπει να τοποθετήστε τα κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλα μη προβλεπόμενα αντικείμενα (βιβλία, τσάντες κλπ.) στον χώρο που θα σας υποδείξει ο επιτηρητής. Μπορείτε να κρατήσετε ένα μπουκάλι νερό, το οποίο πρέπει όμως να τοποθετήσετε στο δάπεδο, δίπλα στο θρανίο σας, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Μετά το τέλος της εξέτασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει μαζί σας όλα τα προσωπικά σας αντικείμενα και κρατήστε ένα αντίγραφο του δελτίου εξεταζομένου μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων.