ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
14.12.2019 Advanced (B2)
Proficiency (C1)
Masters (C2)
έως 18.10.2019
15.12.2019 First Step
Junior
Primary
Preliminary (A1)
Elementary (A2)
Intermediate (B1)
έως 18.10.2019

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
(για όλη την εξέταση)
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
(μόνο γραπτά)
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
(μόνο προφορικά)
First Step 50,00 € 40,00 € 10,00 €
Junior 50,00 € 40,00 € 10,00 €
Primary 50,00 € 40,00 € 10,00 €
Preliminary (A1) 50,00 € 40,00 € 10,00 €
Elementary (A2) 60,00 € 45,00 € 15,00 €
Pre-Intermediate (A2+) 60,00 € 45,00 € 15,00 €
Intermediate (B1) 80,00 € 60,00 € 20,00 €
Advanced (B2) 145,00€ 120,00 € 25,00 €
Proficiency (C1) 150,00€ 125,00 € 25,00 €
Masters (C2) 180,00€ 150,00 € 30,00 €

H EΞΕΤΑΣΗ

Κατά την διάρκεια της εξέτασης, εξετάζονται οι εξής ενότητες: το reading, το writing, το listening και το speaking. Η ενότητα του speaking εξετάζεται ως ξεχωριστή ενότητα και δίνεται και ξεχωριστό πιστοποιητικό.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν σε οποιοδήποτε μέρος της εξέτασης δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση για το μέρος / μέρη της εξέτασης που απέτυχαν, εντός 1 έτους από την ημέρα της πρώτης συμμετοχής τους στην εξέταση. (Ισχύει για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις εξεταστικές Δεκεμβρίου 2017 και μετά, για τα επίπεδα B1,B2,C1,C2 και για οποιαδήποτε περιοχή ανακοινωθεί διεξαγωγή εξεταστικής)

ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Παρέχονται ειδικά πακέτα για συμμετοχή του ίδιου υποψηφίου σε εξετάσεις Anglia Aim Awards και Cambridge Assessment English στην ίδια εξεταστική περίοδο. Τα πακέτα αφορούν τα επίπεδα B2, C1, C2. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (FAST TRACK RESULTS)

Το αίτημα για χρήση της υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί μαζί με την εγγραφή για την εξέταση μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής.
Το κόστος για χρήση της υπηρεσίας ταχύτερης έκδοσης αποτελεσμάτων (fast track results) είναι 50€.

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Αίτημα αναβαθμολόγησης μπορεί να υποβληθεί έως και 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.
Το κόστος του αιτήματος είναι 50€.