Ως υπεύθυνοι εξετάσεων και επιτηρητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ιδιοκτήτες των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και οι καθηγητές τους εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ηλικία άνω των 25
 • Έγκριση από την Exams Manager


Β. ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ

 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ηλικία άνω των 22
 • Έγκριση από την Exams Manager


Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Ηλικία άνω των 26
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια διδακτική εμπειρία
 • Αντικείμενο σπουδών σχετικό με τη γλώσσα και την εκπαίδευση
 • Έγκριση από την Team Leader.


Σημείωση:
 Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και οι καθηγητές τους δεν μπορούν να επιτηρούν τους μαθητές τους.