Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του σχολείου μας στη συνεργασία με το HEC;

Τι αλλάζει στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων;

Μπορώ να συμμετέχω στη διαδικασία των εξετάσεων με τους καθηγητές μου;

Είμαι υποχρεωμένος τόσο εγώ όσο και το προσωπικό μου να συμμετέχουμε στη διεξαγωγή των εξετάσεων;

Πως μπορώ να βοηθήσω στην προώθηση των εξετάσεων;

Πως θα επικοινωνώ με το κέντρο;