Το Hellenic English Council διενεργεί από το 2004 εξετάσεις με βασικό κριτήριο την ποιότητα των υπηρεσιών του και το αδιάβλητο της αξιοπιστίας των εξετάσεων.

Aπό την 1η Ιανουαρίου 2016 το Κέντρο μας είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που αναβαθμίστηκε από το Cambridge σε Open Centre. Είναι η δεύτερη διάκριση στα τελευταία τρία χρόνια, μετά και την ανάδειξή μας σε Platinum Centre το 2013.

Είναι μεγάλη μας τιμή, διότι το Cambridge επέλεξε το κέντρο μας μεταξύ των 11 Closed Centres που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και το αναβάθμισε πρώτα σε Platinum Centre και στη συνέχεια σε Open Centre, αναγνωρίζοντας τις καλές υπηρεσίες που προσφέρουμε στα μέλη μας.

Επιλέγοντας να δώσεις εξετάσεις με το HEC εξασφαλίζεις:

  • εξετάσεις σε χώρους πολυτελών ξενοδοχείων ή σχολείων που πληρούν τις προδιαγραφές του Πανεπιστημίου, με συνθήκες άνεσης και ποιότητας για τους μαθητές και τους συνοδούς τους.
  • προσωπική επαφή με τους υπεύθυνους του κέντρου μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την εξέταση
  • υποστήριξη και αντιμετώπιση πιθανών ιδιαιτέρων προβλημάτων με πνεύμα συνεργασίας και χωρίς πρόσθετες  χρεώσεις.
  • συμμετοχή σε ένα αρκετά χρήσιμο σεμινάριο σχετικό με την εξέταση (για τα επίπεδα FCE for schools & CPE).