Ως υπεύθυνοι εξετάσεων και επιτηρητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ιδιοκτήτες των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και οι καθηγητές τους εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Cambridge English.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ηλικία άνω των 25
 • Έγκριση από την Exams Manager


Β. ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ

 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ηλικία άνω των 22
 • Έγκριση από την Exams Manager


Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Ηλικία άνω των 26
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια διδακτική εμπειρία
 • Αντικείμενο σπουδών σχετικό με τη γλώσσα και την εκπαίδευση
 • Έγκριση από την Team Leader, τον Senior Team Leader και το Cambridge English.

 

Σημείωση: Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και οι καθηγητές τους δεν μπορούν να επιτηρούν τους μαθητές τους.

Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών δεν μπορούν να γίνουν εξεταστές προφορικών.