ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE ENGLISH 2019

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
KET for schools
PET for schools
80,00€
85,00€
12.05.2019
(ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ)
έως 11.03.2019
KET for schools
PET for schools
80,00€
85,00€
18.05.2019 έως 21.03.2019
KET for schools
PET for schools
80,00€
85,00€
26.05.2019
(ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ)
έως 01.04.2019
KET for schools
PET for schools
80,00€
85,00€
08.06.2019 έως 08.04.2019
FCE for schools 165,00€ 11.05.2019 (παράταση) έως 22.03.2019
FCE for schools 165,00€ 25.05.2019 έως 29.03.2019
FCE for schools 165,00€ 08.06.2019 έως 15.04.2019
CAE 155,00€ 11.05.2019 (παράταση) έως 22.03.2019
CPE 185,00€ 12.05.2019 (παράταση) έως 22.03.2019
YLE** 60,00€ 08.06.2019 έως 15.04.2019
**ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις εξετάσεις YLE κάθε κέντρο ξένων γλωσσών έχει τη δυνατότητα διενέργειας των εξετάσεων όποτε επιθυμεί με την προϋπόθεση αποστολής έγγραφου
αιτήματος συμμετοχής τουλάχιστον 10 μαθητών (συνολικά και στα τρία επίπεδα YLE) οκτώ εβδομάδες πριν την επιθυμητή ημερομηνία. Οι παραπάνω προδιαγραφές
θα τηρηθούν απαρέγκλιτα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όλες οι εξετάσεις υπόκεινται σε κριτήρια ελάχιστου αριθμού εγγραφών και ενδέχεται οι ημερομηνίες και τα εξέταστρα να μεταβάλλονται κατά περίπτωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση πρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το κέντρο μας.