ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE ENGLISH 2019

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
KET for schools
PET for schools
80,00€
85,00€
14.12.2019
έως 18.10.2019
FCE for schools 165,00€ 30.11.2019 έως 18.10.2019
CAE 155,00€ 14.12.2019 έως 18.10.2019
CPE 185,00€ 01.12.2019 έως 18.10.2019
YLE** 60,00€ – – – – – –
BEC Vantage 190,00€ 30.11.2019 έως 18.10.2019
**ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις εξετάσεις YLE κάθε κέντρο ξένων γλωσσών έχει τη δυνατότητα διενέργειας των εξετάσεων όποτε επιθυμεί με την προϋπόθεση αποστολής έγγραφου
αιτήματος συμμετοχής τουλάχιστον 10 μαθητών (συνολικά και στα τρία επίπεδα YLE) οκτώ εβδομάδες πριν την επιθυμητή ημερομηνία. Οι παραπάνω προδιαγραφές
θα τηρηθούν απαρέγκλιτα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όλες οι εξετάσεις υπόκεινται σε κριτήρια ελάχιστου αριθμού εγγραφών και ενδέχεται οι ημερομηνίες και τα εξέταστρα να μεταβάλλονται κατά περίπτωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το κέντρο μας.